Viktigt: Billiga typer av fönsterfilm har inte i närheten av har en professionell solfilmkvalitet har.
Se tabellen nedan för mer information!

Film Type Solenergi avvisade synligt ljus – Solar Transmitans synligt ljus  – Sol Reflektans UV lys  blockerad %
Supreme 50 25 48 6 >99
Supreme 40 29 37 6 >99
Supreme 28 33 23 5 >99
Supreme 15 38 12 5 >99
Supreme 8 42 5 5 >99