När du ska ta bort solfilm från en ruta, kan du vanligtvis bara riva av solfilmen i ett stort stycke. Billiga solfilmssorter släpper dock oftast inte i en enda stor bit. Det kan vara svårt att få tag i solfilmen – men med en skrapa kan du få den att lossna i ett hörn.

 

Därefter sitter det kvar lim – det tar du också bort med en skrapa och en limborttagare. Mellan eltråden och bakrutan tar du också bort limmet med limborttagare och skrapa.

ENGELSK sida som i detalj beskriver hur solfilm tas bort igen, utan att lämna några spår av lim!

Ta bort solfilmen igen